Plusklas

Meer- en hoogbegaafdheid in beeld op KBS de toermalijn

Naast de ontwikkelingen op het gebied van montessori-onderwijs, zijn wij ook bezig met het verdiepen in meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen. Op de Toermalijn is een werkgroep gevormd met teamleden die zich hierin gespecialiseerd hebben.

De werkgroep verzorgt dit jaar meerdere cursussen voor het personeel, zodat we deze kinderen nog eerder kunnen signaleren. Ook is de werkgroep bezig om te zorgen voor de juiste voorwaarden om meer- en hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op school.

Daarnaast blijven er voor deze leerlingen extra mogelijkheden buiten de klas. Op maandag is de Perkamentusgroep. Daar komen meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw bij elkaar. Er wordt dan o.a. gewerkt aan de metacognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die invloed hebben op hoe de kinderen leren, hoe ze plannen, zelfstandig werken en zichzelf kunnen motiveren. De kinderen onderzoek laten doen is een van de vele manieren om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Tevens is er voor kinderen uit groep 7/8 die ver voorlopen met rekenen die mogelijkheid om Somplextra te volgen. Ze leren bij Somplextra om wiskundig te denken. In de klas krijgen de meer- en hoogbegaafde kinderen een compact basisaanbod en kunnen zij verrijkingswerk krijgen.