Visie en identiteit

In afwachting van onze nieuwbouw aan de Schaepmanlaan in Zwijndrecht huizen wij tot het voorjaar van 2025 in het pand aan de Anna Paulownastraat

De Toermalijn wordt een Montessori school!

De Toermalijn is een katholieke basisschool waar we vernieuwend en toekomstgericht onderwijs bieden. De leerlingen krijgen de ruimte om hun kwaliteiten te durven ontdekken en te ontwikkelen, om te zijn wie ze zijn, binnen de veilige omgeving van onze school.

Wij bieden een goede voorbereiding op de toekomst, door nadruk te leggen op samenwerken en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. Samen met de kinderen zoeken we naar hun mogelijkheden en naar creatieve oplossingen bij mogelijke problemen. Hierdoor leren de leerlingen initiatief te nemen en besluitvaardig te worden. Alle leerlingen krijgen de tijd en ruimte om te groeien ten opzichte van zichzelf.

De kern van het montessorionderwijs kan worden samengevat in de zin: ‘leer mij het zelf te doen’. Het onderwijs dat wij aanbieden, sluit aan bij de visie van Maria Montessori. De natuurlijke motivatie om te leren is een uitgangspunt van ons onderwijs. Hoewel er in de basisvakken kennis wordt overgedragen aan een hele groep, is er ook oog voor het individuele kind. Er zijn klassikale lessen, waarna de zelfstandige verwerking op eigen niveau wordt verwerkt. Tevens is er veel zelfstandige werktijd, waarbij er lessen aan kleine groepjes of individuele leerlingen wordt gegeven.

De visie van Maria Montessori over het zelfstandig leren werken en het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding staan centraal in onze school en de uitvoering is terug te zien in onze kernwaarden.

De belangrijkste redenen om voor ons montessorionderwijs te kiezen zijn dat
uw kind:
1. actief bezig is in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken;
2. de kans krijgt om de eigen interesses en talenten te ontwikkelen;
3. Plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen;
4. Keuzes leert maken en leert plannen;
5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat het kind kan;
6. positieve (leer)ervaringen op doet met aantoonbaar goede resultaten;
7. zich de gehele basisschooltijd kan blijven ontwikkelen.

Er wordt gewerkt volgens het ‘leerstofjaarklassensysteem’ en onze lessen worden gegeven aan de hand van het ‘Expliciete Directe Instructiemodel’. De lesmethodes wij inzetten zijn modern en worden digitaal ondersteund. Hoewel alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen Chromebook hebben, wordt er ook veel op papier verwerkt. Overleggen en leren samenwerken is tijdens alle lessen belangrijk. In elke groep ontwikkelings- of didactisch materiaal aanwezig waarbij de leerlingen ontdekkend leren.

Het kosmisch onderwijs speelt een belangrijke rol bij ons op school. We gebruiken hiervoor de methode DaVinci, leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid staat hierin centraal. Het hogere orde denken 9crea

We beseffen ons dat we als school een prachtige uitdaging hebben. Kinderen opleiden voor beroepen (die er misschien zelfs nog niet zijn). We willen dat zij oplossingen kunnen bedenken op vragen die nu nog zijn gesteld. Om dit te bereiken zetten we de 21st century skills in. Hieronder valt onder andere het hogere orde denken (creatief en kritisch denken). De kinderen ontwikkelen vaardigheden om te kunnen analyseren, evalueren en creëren. We doen dit door leerlingen hun eigen identiteit te leren kennen door in interactie met de wereld en de medemens te staan. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en daarmee ook hun betrokkenheid en vermogen om de wereld om hen heen te doorgronden. De methode werkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de grondgedachte dat alles te maken heeft met al het andere. Dit sluit aan bij de visie die Maria Montessori had.