Basisonderwijs

Hier vindt u een overzicht van de methodes die wij op onze school gebruiken.

Thematisch werken kleuters
Alle ontwikkelingsgebieden groep 1/2 Schatkist
Alle ontwikkelingsgebieden groep 1/2 Kleuteruniversiteit
Rekenen

Groep 3
Alles telt

Groep 4 t/m 8
Wereld in getallen (Snappet)

Taal
Technisch lezen groep 3 Veilig leren lezen
Technisch lezen groep 4 t/m 8 Estafette
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip
Taal groep 4 Taal in beeld (op papier)
Taal groep 5t/m 8 Taal in beeld (Snappet)

Spelling groep
4 t/m 8 Spelling in beeld

Schrijven
Groep 1 t/m 3 Schrijfdans
Groep 3 t/m 8 Pennenstreken

Engels
Groep 4 t/m 8 Tweens

Wereldoriënterend onderwijs
Levensbeschouwing Trefwoord
aardrijkskunde
natuur en techniek
geschiedenis Da Vinci

Social emotioneel
sociale vaardigheden Kanjertraining

Verkeer
Groep 1/2 Nijntje in het verkeer
Groep 3 t/m 8 Wijzer! verkeer
Praktische verkeerslessen School op Seef